Opis postopka sprejema novega stanovalca

 • Za namestitev v naš Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, in so stari nad 65 let.
 • Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti pred sprejemom v naš Dom je naslednja:
 • Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo izpolni in podpiše prosilec sam ali njegov uradni skrbnik. (To je enotni obrazec za vse domove po Sloveniji)
 • Mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izpolni osebni zdravnik
 • Izjava o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe
 • O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev. Socialna delavka o odločitvi komisije prosilca pisno obvesti.

Prvi stik s prosilcem oziroma bodočim stanovalcem in velikokrat tudi s svojci vzpostavi vodja naše enote ali socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Da bi prehod stanovalca v novo bivalno okolje potekal čim bolj prijazno in najmanj stresno, prosilca, njegove svojce ali skrbnike že pred sprejemom natančno seznanimo o načinu življenja v Domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča, povabimo na razgovor in ogled v Dom.

Skupaj s prosilcem, glede na njegove želje in potrebe, iščemo primerno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu v Dom je potrebno predložiti še:

 • Osebni dokument
 • Urejeno zdravstveno kartico s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
 • Zdravstveni karton
 • Ortopedske pripomočke
 • Inkontinenčni material
 • Vsa zdravila

Ob vselitvi v Dom prinese stanovalec s sabo obleko in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oziroma na  katere je navezan. V našem Domu podpiramo, da si stanovalci sobe uredijo po svoje, da si ustvarijo domačnost, kjer se dobro počutijo.

Skip to content