Block
DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV
ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM

V našem življenju ne štejejo leta, pač pa šteje življenje v naših letih.

Pogodba številka C2611-20-593124 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 in SKLOPA 2 »Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem« (IS OU OP20.06776)

  • Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi 9 «Socialna vključenost in zmanjšanja tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstvo in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru socialne skupnosti«.

Pogodba številka C2611-21-151118 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 »Covid-19 -Infrastruktura za krepitev odpornosti: II.A faza Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem« (IS OU OP20.07966)

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija (integralna sredstva) in Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude ReactEU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid -19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Skip to content