KO-RA 2.A faza

Pogodba številka C2611-21-151118 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 »Covid-19 -Infrastruktura za krepitev odpornosti: II.A faza Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem« (IS OU OP20.07966)

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija (integralna sredstva) in Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude ReactEU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid -19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

www.eu-skladi.si

Skip to content