Obračun oskrbnin

Proces dela, kjer je  pomembna samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri delu, sposobnost medsebojnega komuniciranja in sposobnost za delo v timu in z ljudmi zajema:

  1. a) Obračun storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku za posameznega stanovalca v zavodu in zajema obračunavanje celodnevnega institucionalnega varstva, obračun zdravstvenih storitev in nege.
  2. b) Administrativna dela z urejanjem dokumentacije in dokumentarnega gradiva, prejemanje in izdaja pošte.

c) Izvajanje blagajniškega poslovanja – izdaja in izpis računov za uporabnike dodatnih storitev

Skip to content