Projekt “Ključna oseba”

»Ni etično dopustiti, da človek propade.

Kot družba smo dolžni zagotoviti okoliščine,

ki bodo slehernemu omogočale, da se vanjo vključi.«

Zygmunt Bauman

 

Večanje deleža starejše populacije nagovarja k novim metodam skrbi za stare – življenje pa mora zmeraj imeti prihodnost, vrednost in pomen. Vodilo Koroškega doma starostnikov PE Slovenj Gradec je normalizacija, ki temelji na filozofiji, da imajo ljudje pravico živeti njim ustrezno življenje, ki je tako normalno, kot je to mogoče.

 

Pri individualni obravnavi stanovalcev z oceno kriterijev po mednarodnem sistemu uvajanja kakovosti E-qalin smo zasledili želje po kvalitetnejšem preživljanju časa z zaposlenimi – želje po pogovoru in ustvarjanju zaupne klime. Tako smo glede na pričakovanja stanovalcev, njihovih sorodnikov in zaposlenih ponudili projekt »Ključne osebe«.

 

S tem projektom smo stanovalcem ponudili naš čas, namenjen za druženje z njimi.

 

Vsak zaposlen v tem projektu enemu ali dvema stanovalcema, vodje delovnih enot pa trem, tedensko nudi uro skupnega preživljanja časa po medsebojnem dogovoru.

Skupna odločitev zaposlenih in stanovalcev je bila, da je žrebanje najbolj pravičen in nepristranski način za določitev ključnih oseb.

 

Začela se je naša skupna pot. Za nami je sedaj že skoraj enoletno druženje. Zaposleni in stanovalci so v tem času vzpostavili zaupanje in se spoznali.

Druženje oziroma aktivno preživljanje prostega časa je zelo različno in odvisno od zdravstvenega stanja in počutja stanovalcev.

Ključni pari skupni čas preživljajo s pogovorom, sprehodi v naravo, kavo v mestu, prebiranjem knjig, reševanjem križank, masažami, kopanji…

 

Ključne osebe so vključene tudi pri sprejemu novo sprejetih stanovalcev. Ob sprejemu je zelo pomembna pozornost ključne osebe, saj starostnik vstopa v neznano okolje. Tako se že v začetku vzpostavi vez, starostnik pa dobi zaupnika in podporo v začetnem spoznavanju novega okolja in ljudi.

 

Ključna oseba ima pomembno vlogo tudi pri odhajanju, saj stanovalcu poleg sorodnikov pomaga, da je slovo kolikor se da sproščeno.

Izvirnost projekta je v tem, da je le-ta naravnan na potrebe stanovalcev in deluje na večih nivojih:

  •  fizičnem,
  •  socialnem,
  •  čustvenem,
  •  duhovnem,
  •  odziva se na potrebe stanovalčeve družine (svojcev),
  •  odziva se na potrebe skupine, v kateri biva stanovalec, celotne institucije, lokalnega okolja in širše javnosti.

 

Inovativen pristop presega, oziroma odstopa od že poznanega načina življenja v domovih. S tem projektom se spreminja filozofija življenja in dela v domu za starejše.

Projekt Ključne osebe ne predstavlja dodatnih stroškov za stanovalce in nobenih dodatnih obremenitev zaposlenih, prinaša pa bogastvo, ki se kaže v zadovoljstvu vseh vključenih.

Naš cilj je, da ta praksa postane standard bivanja v slovenskih domovih.

Vsekakor skrb za stare ne pomeni zgolj zagotavljanja storitev v sistemu socialnega in zdravstvenega varstva, temveč je del kulture nekega sistema. Skupaj s stanovalci delamo zanje in ravnamo tako, kot želimo, da ravnajo z nami, ko bomo stari in morda pomoči potrebni.

Skip to content