PiR Črneče – Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče

Pogodba številka C2611-21-151117 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 »Covid-19 – Infrastruktura za krepitev odpornosti: Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče« (IS OU OP20.07965)

  • Projekt sofinancira Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude ReactEU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid – 19. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
Skip to content