KO-RA, sklop 1 in 2

Pogodba številka C2611-20-593124 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 in SKLOPA 2 »Koroški center skupnostnih storitev KO-RA, Ravne na Koroškem« (IS OU OP20.06776)

  • Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi 9 «Socialna vključenost in zmanjšanja tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3. »Vlaganje v zdravstvo in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru socialne skupnosti«.

 

www.eu-skladi.si

Skip to content