Informacije o sprejemu in bivanju

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca, pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu.

Odhod v dom ni navadna selitev, temveč je dokončni odhod iz dotlej obvladanega in izbranega načina življenja. Skrbna priprava na življenje v domu pa lahko prehod močno olajša.

Pogosto se zgodi, da starostnik nima dovolj časa, da bi se sam v sebi pripravil na prehod v ustanovo. Tako je pogosto takrat, kadar zboli in je po zdravljenju v bolnišnici premeščen v dom starostnikov. Praviloma dolge čakalne dobe za sprejem v dom za stare, pa je mogoče porabiti za pripravo na življenje v njem.

Vsak začetek je težak. Vselitev v Dom pomeni spremembo v načinu življenja. Zato je dobro, da se o življenju v Domu natančno seznanite s to pomembno odločitvijo.

  • Spoznajte način življenja v Dom
  • Spoznajte delavce Doma
  • Skupaj s stanovalci Doma sodelujte na kulturnih prireditvah
  • Poskusite z začasnim sprejemom, potem pa skupaj s sorodniki in socialno delavko sprejmite odločitev.
Skoči na vsebino