Nega in oskrba

V  našem domu je zdravstvena nega usmerjena k stanovalcu. Kakovost zdravstvene nege je bistven element sodobne zdravstvene nege. V našem domu je zdravstvena nega usmerjena k pospeševanju in ohranjanju zdravja, zdravljenju in rehabilitaciji, zagotavljanju miru, individualnosti ter dostojanstvu ob umiranju in smrti. Smo dobro usposobljen tim, ki prepoznava potrebe tako zdravega kot bolnega stanovalca.

Spremljanje umirajočih vključuje skrb za stanovalce in svojce. Oboji potrebujejo dobro telesno in psihosocialno oskrbo. Umiranje in smrt ne nastopita v trenutku, ampak sta del procesa, ki poteka v različnih stopnjah. Stanovalci  oz. njihovi svojci potrebujejo v vsaki posamezni stopnji naklonjenost. Najvažnejše je, da skrbimo za celega človeka, za telo, duha in dušo.

 

Vsa leta dobro sodelujemo z izobraževalnimi institucijami, pri nas dijaki in študenti redno opravljajo prakso.

 

Da so storitve zdravstvene nege dobro opravljene  je bistvenega pomena tudi izobraževanje. Naš kolektiv se redno udeležuje internih in drugih izobraževanj, katera so nam v pomoč pri izboljševanju zdravstvene nege.

 

V okviru zdravstvene nege  se našim stanovalcem nudi tudi aromaterapija. Aromaterapija znotraj zdravstvene nege  pomaga ustvariti ustrezno okolje, ki pripomore k izboljšanju samega zdravja in zdravljenja. Posameznik je enkraten in neponovljiv v času in prostoru tako, da različno reagira tudi na eterična olja. Medicinska sestra tako lahko aromaterapijo uporablja kot orodje za lažje doseganje ciljev znotraj zdravstvene nege. Aromaterapija je plačljiva storitev.

Skip to content