Dokumentacija

Po dokumentacijo lahko pridete tudi v naš Dom, ali pa si jo preprosto prenesite na vaš računalnik, jo natisnite in izpolnite, ter jo osebno ali po pošti pošljite na naš naslov Celjska cesta 24, 2380 Slovenj Gradec. Lahko pa tudi izpolnjeno pošljete na e-naslov prosnjeSG@kor-dom.si Za sprejem v Dom je potrebno izpolniti naslednjo dokumentacijo:

Opis postopka sprejema novega stanovalca

Za namestitev v naš Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju RS, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS, in so stari nad 65 let. Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti pred sprejemom v naš Dom je naslednja: Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki […]

Informacije o sprejemu in bivanju

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca, pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu. Odhod v dom ni navadna selitev, temveč je dokončni odhod iz dotlej obvladanega in izbranega načina življenja. Skrbna priprava na življenje v domu pa lahko prehod […]

Postopek sprejema v dom starostnikov

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca, pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu. Odhod v dom ni navadna selitev, temveč je dokončni odhod iz dotlej obvladanega in izbranega načina življenja. Skrbna priprava na življenje v domu pa lahko prehod […]

Dokumentacija

Za sprejem v Dom mora prosilec imeti urejeno naslednjo dokumentacijo: Vloga za sprejem Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju Izjava o plačilu/doplačilu stroškov Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ali drugo listino, iz katere so razvidni podatki o imenu in priimku, državljanstvu in prebivališču prosilca (fotokopija) Vlogo za sprejem v koroški dom starostnikov Črneče […]

Skip to content