Bralna značka Toneta Partljiča

Ideja za projekt se je porodila na prvem obisku Toneta Partljiča v domu starostnikov v Slovenj Gradcu. Takrat so bili stanovalci navdušeni nad programom, ki nam ga je pripravil in seveda nad njim samim.

S projektom smo začeli 15.11.2013, ko smo projekt predstavili in ga povezali z zanimivim kulturnim programom.

V projekt smo povabili stanovalce Doma, ključne pare, zaposlene, otroke zaposlenih, prostovoljce, svojce, osnovnošolce 1. In 2. OŠ Slovenj Gradec, dijake Gimnazije Slovenj Gradec ter dijake Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.

Cilj projekta je medgeneracijsko povezovanje. S pomočjo branja in delavnic se prepletajo različne generacije ljudi, predvsem se povezujejo medčloveški odnosi in uresničuje medgeneracijska solidarnost. Na srečanjih si lahko sodelujoči izmenjamo spoznanja ob branju, se družimo, ustvarjamo, predvsem pa se ohranjajo in širijo socialne mreže, kar je velikega pomena za naše stanovalce. Z druženjem pripomoremo tudi k razvijanju pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi.

Bere lahko kdorkoli. Vsak zase, prostovoljec stanovalcem, vnuk svoji babici, babica vnuku, ključna oseba stanovalcu ali obratno, …

V prvi bralni sezoni smo prebirali dela pisatelja Toneta Partljiča, v drugi sezoni dela Prežihovega Voranca, v tretji sezoni dela Leopolda in Primoža Suhodolčana, ter v četrti sezoni dela Franca Ksaverja Meška. V peti bralni sezoni smo zaradi izražene želje oziroma predloga g. Toneta Partljiča brali in peli pesmi koroškega pevca Milana Kamnika. V  šesti sezoni  so se  prebirala dela pisatelja Andreja Makuca. Sedmo pravljično g. Partljič, osma sezona je bila v znamenju g. Matjaža Pikala, v deveti bralni sezoni je bila v ospredju pesnica Milka Hartman.

Projekt se odvija na treh lokacijah in sicer v Koroškem domu starostnikov – Poslovni enoti Slovenj Gradec, Koroškem domu starostnikov Črneče in v Medgeneracijskem centru na Ravnah na Koroškem. V projekt so vključeni stanovalci obeh domov, zaposleni, prostovoljci, sorodniki, ključni pari, učenci osnovnih in srednjih šol, gimnazijci, knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, koroška osrednja knjižnica Dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem.

V prvi bralni sezoni je sodelovalo cca. 400 bralcev, sedaj je število že preko 2.500 bralcev in številka se iz sezone v sezono povečuje.

Vsaka bralna sezona se prične z uvodno delavnico na lokaciji doma starostnikov Slovenj Gradec, prav tako je prva delavnica na isti lokaciji, druga delavnica poteka na lokaciji doma starejših Črneče, tretja delavnica pa je na lokaciji Medgeneracijskega centra na Ravnah. Zaključna prireditev pa je do sedaj potekala v Koroškem domu starostnikov – PE Slovenj Gradec ter na Ravnah, pred koroško osrednjo knjižnico Dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Na vseh delavnicah ter zaključnih prireditvah je vedno prisoten g. Tone Partljič.

Vrhunec vsake bralne sezone je torej zaključna prireditev, kjer vsi udeleženci v projektu prejmejo manjšo nagrado, poteka pa tudi žrebanje za glavno nagrado. Vsako leto je zaključek bralne sezone predviden ob dnevu knjige.

Torej zaključili smo deveto bralno sezono, ki je bila posvečena pesnici Milki Hartman. Dragi naši bralci, letošnjo bralno sezono boste v svoje roke vzeli dela Antona Martina Slomška. In prav je, da se mu posvetimo prav ob prelomnici, torej naši 10. bralni sezoni.

Kontaktni osebi:

Socialna delavka, Sandra Pavše, dipl. socialna delavka, tel: 02 88 46 457 , 031 749 096

Vodja programov – Jana Zamernik, tel: 040 639 793

Skoči na vsebino