Zdravstvena nega

Služba zdravstvene nege in oskrbe v Domu vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo, delovno terapijo ter predstavlja največji delež zaposlenih v Domu.

Za storitve zdravstvene nege in oskrbe v našem domu skrbi ustrezno usposobljen tim, v katerega so vključeni diplomirane medicinske sestre, diplomiran zdravstvenik, fizioterapevti, delovni terapevti, tehniki zdravstvene nege, srednje medicinske sestre, bolničarji negovalci, strežnice, gospodinje.

Delo zdravstvene nege in oskrbe je organizirano 24 ur na dan. V okviru zdravstvene nege in oskrbe stremimo k celostni in individualni obravnavi naših stanovalcev, primerno njihovemu zdravstvenemu stanju, njihovim potrebam, željam in zmožnostim v skladu s strokovnimi smernicami. Z individualnim pristopom želimo zadovoljiti njihove temeljne življenjske potrebe in ohraniti njihovo telesno ter duševno dejavnost.

Z vrednotami kot so spoštovanje, toplina, srčnost, prijaznost, pravičnost, zaupanje in strokovnost želimo poleg domačega okolja vsem našim stanovalcem zagotoviti strokovno in kakovostno zdravstveno nego in oskrbo. Naš cilj je celovita skrb za starejše, ki bivajo v Domu. Posebna pozornost zdravstvene nege je namenjena našim stanovalcem, ki so v celoti odvisni od nege in osebam z demenco.

Zavedamo se, da je za izvajanje kvalitetne zdravstvene nege potrebno stalno strokovno izobraževanje delavcev, predvsem s področja zdravstvene nege in oskrbe starostnika, komunikacije, etike.
Timsko delo, sodelovanje z ostalimi službami, svojci, zunanjem okoljem, je temelj, ki vodi do zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Smo učna baza za študente Fakultete za zdravstvene vede Slovenj Gradec in dijake Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. S spodbujanjem dijakov in študentov za počitniško delo krepimo tudi medgeneracijska druženja.

Skip to content