Obračun oskrbnin

Proces dela, kjer je  pomembna samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri delu, sposobnost medsebojnega komuniciranja in sposobnost za delo v timu in z ljudmi zajema: a) Obračun storitev, ki se obračunava po veljavnem ceniku za posameznega stanovalca v zavodu in zajema obračunavanje celodnevnega institucionalnega varstva, obračun zdravstvenih storitev in nege. b) Administrativna dela z urejanjem dokumentacije […]

Tehnična služba

Naš vzdrževalec skrbi za redno vzdrževanje objekta, strojev in naprav, s katerim se ohranjajo stvari v dobrem stanju in omogočajo njihovo nemoteno uporabo. Opravlja tudi vsa ostala manjša popravila. Prav tako skrbi tudi za vzdrževanje in čiščenje okolice doma skozi vse leto. V delo so vključeni tudi stanovalci, ki izkazujejo interes za sodelovanje. Vzdrževalec dnevno […]

Pralnica in šivalnica

Pralnica in likalnica ter šivalnica skrbijo za stalno čisto in snažno perilo ter obleko stanovalcev.

Kuhinja

V naši hiši je kultura prehranjevanja na visokem nivoju, saj smo od odprtja doma do danes v kuhinjo, obroke in serviranje hrane, skratka v kulturo prehranjevanja, vložili veliko truda in dela. V veliki meri pa so kulturo prehranjevanja pomagali soustvarjati stanovalci s svojimi idejami, pohvalami, pa tudi grajami. Zavedamo se, da je hrana zelo pomemben […]

Fizioterapija

Namen fizioterapije v domovih je preventiva, zdravljenje in rehabilitacija po različnih travmatskih  poškodbah, daljšem mirovanju zaradi različnih bolezni ali pa obravnava nevroloških obolenj. Predstavlja pomemben del celostne rehabilitacije starostnika. Osnovni namen je s čim manj bolečin, vzdrževati oziroma vrniti starostniku najvišjo možno stopnjo aktivnosti. Fizioterapevt s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali pa […]

Delovna terapija

Na delovni terapiji pletemo, rišemo, barvamo in ustvarjamo različne izdelke, odvisno od programa, potreb, zmožnosti in želja stanovalcev. Med delom spijemo kavo ali čaj, klepetamo, zapojemo, se posvetujemo in si pomagamo. Vsak ustvarja individualno, oz. vsak dela po svojem izboru in zmožnostih, kar pomeni s strani zaposlene več pozornosti in časa za vsakega posameznika. Sodelujem […]

Zdravstveno varstvo

V domu stanovalcem zagotavljamo zdravstveno varstvo v sodelovanju z izbranim osebnim zdravnikom, ki dvakrat tedensko prihaja v dom (priloga ordinacijski čas). Stanovalci imajo možnost obdržati svojega osebnega zdravnika. V tem primeru je potrebno intenzivnejše sodelovanje s svojci, ki poskrbijo za spremstvo na redne in kontrole preglede. Za  urejanje spremstva in preglede izven doma s svojci […]

Nega in oskrba

V  našem domu je zdravstvena nega usmerjena k stanovalcu. Kakovost zdravstvene nege je bistven element sodobne zdravstvene nege. V našem domu je zdravstvena nega usmerjena k pospeševanju in ohranjanju zdravja, zdravljenju in rehabilitaciji, zagotavljanju miru, individualnosti ter dostojanstvu ob umiranju in smrti. Smo dobro usposobljen tim, ki prepoznava potrebe tako zdravega kot bolnega stanovalca. Spremljanje […]

Pomoč na domu

Socialna oskrba na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in storitev, s […]

Socialna služba

Delo socialne delavke v Domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v Dom in na bivanje v Domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti.   Kakovost življenja starostnika v institucionalnem varstvu je odvisna od ravnotežja med dobro oskrbo materialnih potreb in zagotavljanjem dobrih pogojev […]

Skip to content