Pevski zbor

Mešani pevski zbor stanovalcev PE Slovenj Gradec Naš  pevski zbor je aktiven vse od začetka odprtja doma. Na pevskih vajah se srečujemo vsak četrtek po zajtrku. Radi prihajamo na pevska druženja saj se poleg prepevanja tudi veliko nasmejimo. V zboru aktivno sodeluje in prepeva od 16 do 20 članov in članic. Pevski zbor vodi prostovoljka […]

Bralne ure

Vsako sredo od 9. do 12. ure sta v domski knjižnici stanovalcem na voljo knjižničarki Knjižnice Ksaverja Meška, Alenka Obretan Mestek in Darja Hribernik. Stanovalcem glede na njihove želje priporočata čtivo in sta jim na voljo za različna vprašanja. Usluge knjižnice koristijo tudi prostovoljci in zaposleni. Vsako tretjo sredo v mesecu pa v zimskem vrtu bralna ura […]

Sredine aktivnosti

SREDINE AKTIVNOSTI se odvijajo po enotah. Izvajamo različne aktivnosti, kot so: pogovori, kuhanje,  sestava jedilnikov, izdelovanje raznih dekorativnih materialov, voščilnic, adventnih venčkov, pogovarjamo se o aktualnih temah v domu, imamo sestanke gospodinjskih enot, ki jih vodi vodja enote, gledamo filme, imamo čajanke, pečemo kekse, ogledamo si različna potopisna predavanja in izvedemo aktivnosti z učenci osnovnih šol […]

Kulturne in zabavne prireditve

Vse prireditve načrtujemo že v začetku leta. Upoštevamo želje in interes stanovalcev. Na prireditvah sodelujejo različni pevski zbori, pevci, igralske skupine, glasbeniki, recitatorji, predavatelji, učenci glasbenih šol, folklorne skupine in drugi. Vsako leto v domu  izvedemo prireditve v večjem obsegu. V času pusta izvedemo s stanovalci pustovanje, povabljeni pa so tudi otroci iz bližnjega vrtca, […]

Bralna značka Toneta Partljiča

Ideja za projekt se je porodila na prvem obisku Toneta Partljiča v domu starostnikov v Slovenj Gradcu. Takrat so bili stanovalci navdušeni nad programom, ki nam ga je pripravil in seveda nad njim samim. S projektom smo začeli 15.11.2013, ko smo projekt predstavili in ga povezali z zanimivim kulturnim programom. V projekt smo povabili stanovalce […]

Društvo Koroški medgeneracijski center

KMC je odprl svoja vrata 20. 5. 2014. Ustanovitelji so tri pravne osebe: Občina Ravne na Koroškem, Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec in društvo upokojencev Ravne. Strokovna vodja centra je gospa Marjana Kamnik, ki vodi Koroški dom starostnikov Slovenj Gradec.  V centru je zaposlena Urška Pajenk, koordinatorka aktivnosti in kontakta oseba. V letu 2015 smo […]

Projekt “Odziv”

Z začetkom delovanja KDS poslovne enote Slovenj Gradec je vodstvo menilo, da je potrebno vse zaposlene izobraziti o demenci, predvsem o razumevanju oseb z demenco ter o pravilnem pristopu in odnosu. V dveh vzporednih delavnicah smo v letih 2009 in 2010  vsi zaposleni  opravili izobraževanje pri mag. Škrlju in s tem pridobili certifikat o ravnanju […]

Projekt “Ključna oseba”

»Ni etično dopustiti, da človek propade. Kot družba smo dolžni zagotoviti okoliščine, ki bodo slehernemu omogočale, da se vanjo vključi.« Zygmunt Bauman   Večanje deleža starejše populacije nagovarja k novim metodam skrbi za stare – življenje pa mora zmeraj imeti prihodnost, vrednost in pomen. Vodilo Koroškega doma starostnikov PE Slovenj Gradec je normalizacija, ki temelji na filozofiji, […]

Program interne televizije (PE-TV)

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 smo bili v (pred)lanskem letu primorani opustiti oz. prekiniti vse skupinske aktivnosti in dejavnosti. Vzniknila je ideja o interni domski televiziji. V skupnem oz. prireditvenem prostoru smo uredili »domski studio« PE-TV, kjer smo dvakrat do trikrat tedensko snemali oddaje z različno vsebino, v katerih so kot gostje sodelovali […]

Skoči na vsebino