Prostovoljstvo

Prostovoljno delo je osebna odločitev, ki posamezniku omogoča, da poišče dejavnost, pri kateri podeli svoje izkušnje, znanja, posebnosti in občutljivosti v korist drugim in sebi.

 1. Prostovoljci

Prostovoljke na enotah so prisotne vsak teden ob torkih dopoldan od 9.00 do 10.30 ure.

Na enotah  izvajajo različne aktivnosti:

 

 • Priprava prostora za izvedbo aktivnosti,
 • druženje, pogovor,
 • branje, pitje kavice, ročna dela,
 • kuhanje, peka keksov, urejanje zeliščnih vrtov, izdelovanje rezancev,…
 • računanje, risanje, izdelava voščilnic in okraskov,
 • spoznavanje zdravilnih rastlin-iz pogovorov in literature,
 • sodelovanje pri izvedbi raznih prireditev s spremljanjem stanovalcev, nastopom, druženjem,
 • različna področja iz življenja, preproste jogijske vaje, branje zgodb, pogovori o tem, kaj lahko starejši storimo sami zase za boljše telesno in duševno počutje,
 • pogovori o etnologiji o praznikih na slovenskem (pust, pratika, velika noč,..),
 • prepevanje, glasbeno sodelovanje,
 • sprehodi s stanovalci,
 • soudeležba v projektu “Bralna značka Toneta Partljiča”, s prebiranjem njegovih knjig ter trenutno aktualnega pisatelja/pesnika.
 • Prostovoljke in stanovalci se večinoma sami dogovarjajo in odločajo, kakšne aktivnosti bodo izvajali na svojih enotah.

Ob četrtkih poteka zgodovinski krožek, ki ga vodi zunanja prostovoljka zaposlena v Muzeju Slovenj Gradec.

Pevskemu zboru stanovalcev doma je v veliko pomoč pri izvedbi pevskega druženja prostovoljka s svojo harmoniko in pevskim talentom. Vsak četrtek je od 9.15 ure do 10.30 ure, navzoča na vajah pevskega zbora. Vedno nam je na razpolago, ob povabilu na piknike, izlete in ostale prireditve v domu, kjer nam s svojim glasom in igranjem na harmoniko, pomaga ustvariti veselo vzdušje.

Prostovoljki knjižničarki iz knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec sta v domu prisotni ob sredah med 9. in 12. uro ter po dogovoru. Skrbita za urejenost knjižnice, stanovalce seznanjata z novostmi na literarnem področju. Enkrat mesečno izvedeta bralno urico ter aktivno sodelujeta na dogodkih “Bralne značke Toneta Partljiča”.

Pri opravljanju lažjih hišniških opravil ter pri urejanju bližnje okolice doma, nam po dogovoru prijazno pomaga prostovoljec.

Ob sobotah med 9. in 10. uro se s prostovoljko redno izvajajo Molitvena srečanja. Sodeluje tudi pri svetih mašah in branju berila.

Prostovoljka v Centru aktivnosti na delovni terapiji opravlja razna manjša šiviljska dela. V dom prihaja ob torkih med 9. in 12. uro.

 

 1. Prostovoljci-stanovalci izvajajo predvsem prostovoljsko dežurstvo na recepciji.

Stanovalci so  prisotni v recepciji od ponedeljka do nedelje. Dopoldne med 9. in 12. uro in popoldne med 14. in 17. uro. Namen njihovega dežurstva v recepciji je predvsem ta, da usmerjajo obiskovalce in jim nudijo osnovne informacije ter da dežurne tehnike, oziroma mentorico obvestijo o posebnih dogodkih, obiskih, če so jih opazili v času dežuranja.

 

 1. Prostovoljci-učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol z njihovimi mentorji

Z željo po spoznavanju institucionalnega (domskega) načina življenja se vključujejo otroci iz bližnjih vrtcev, učenci osnovnih šol in dijaki iz srednjih šol, ki želijo svoj prosti čas deliti z našimi stanovalci

Skip to content