Socialno varstvene storitve

Institucionalno varstvo
je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma oz. lastne družine. Obsega osnovno oskrbo, ki pomeni bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, ki pomeni varstvo ter posebne oblike varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.
Osnovna oskrba; bivanje in organizirana prehrana

V Koroškem domu starostnikov ponujamo bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih:

  • 87 enoposteljnih sobah
  • apartmaju
  • 62 dvoposteljnih sobah
  • 14 tro ali večposteljnih sobah

Zagotavljamo sanitarne prostore, prostore za osebno higieno, skupne prostore ter prostore za programe; pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice.

V osnovno oskrbo spada tudi priprava in seviranje celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, premikanju, oblačenju.
Socialna oskrba; varstvo in posebne oblike varstva, vzgojo in pripravo za življenje ter vodenje

Socialna služba
ponuja strokovno pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, pomoč pri komunikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani. Vodenje socialnovarstvenih storitev obsega tudi oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov. Sestavlja jih strokovni tim ( medicinska sestra, delovna terapevtka, fizioterapevtka, socialna delavka in psihiater). Izvajanje in spremljanje programov tim pregleda 4 mesece po sestavi, oz. po potrebi in predlogu člana tima.

V socialni službi nimamo uradnih ur, tako smo stanovalcem na voljo, kadar nas potrebujejo.
Socialni delavki kontaktirata in sodelujeta s posamezniki in svojci, skrbita za povezovanje z drugimi institucijami in strokovnimi delavci ter sodelujeta pri organizaciji prostočasnih dejavnosti.

Pristni odnosi
Postopek izvajanja institucionalnega varstva zajema strokovno pripravo na sprejem, namestitev, morebitno premestitev ali odpust upravičenca ter je odvisen od njegovih potreb in oblik storitve. Za kakovost življenja stanovalcev v domu, dobre medčloveške odnose in zadovoljstvo duše, ponujamo in pomagamo vzpostaviti pristne, iskrene medsebojne odnose in plesti mrežo odnosov, ki presega vrata domskega življenja, vanj pa prinaša kvaliteto.

 

Skip to content