PiR KDS Črneče

EU PROJEKT »Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče« se zaključuje

V okviru projekta je bila zaključena gradnja prizidka za osebe z demenco, ki je pravkar sprejel prve stanovalce. Za prizidek II, v katerem se nahajajo prostori za fizioterapijo, delovne terapijo, upravo, zdravstvo, pomoč na domu itd. smo v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Pričakuje se, da se bodo zaposleni v nove prostore prizidka II preselili že naslednji mesec. 👍💪

Sama operacija predstavlja korak k izboljšanju pogojev zaposlenih in nudenju oskrbe naših stanovalcev ter omogoča izboljšanje kakovosti storitev. 🧓👴👳‍♀️👵Naziv operacije: »COVID-19: Infrastruktura za krepitev odpornosti: Prizidek in rekonstrukcija KDS Črneče«

Vir financiranja: Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude ReactEU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid -19.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

#PiRKDSČrneče #EUprojekti #KDSČrneče #Demenca

Skip to content