Center KO-RA Ravne na Koroškem

Koroški center skupnostnih storitev dobiva končno podobo! 💪👍

 

Pri II.A Fazi Centra starejših KO-RA smo v procesu odprave pomanjkljivosti in v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za drugi del objekta – 25 mest institucionalnega varstva. #EUprojekti

S Centrom se želimo približati prebivalcem v lokalni skupnosti na način, da uporabnika obravnavamo z večjim upoštevanjem njegove individualnosti in njegovih potreb v vsakdanjem življenju. Koncept  »IZBIRAM SAM« bo temeljil na večji možnosti izbire uporabnikov med paleto storitev v skupnosti. 👩‍🦳🧑‍🦳🧓

Kmalu se torej veselimo sprejema stanovalcev in uporabnikov ter izvajanja storitev v naši poslovni enoti na Ravnah na Koroškem!Naziv operacije: COVID-19 – Infrastruktura za krepitev odpornosti: II. A Faza Centra starejših KO-RA, Ravne na Koroškem

Koda operacije: OP20.07966

Vir financiranja: Projekt sofinancirata Republika Slovenija (integralna sredstva) in Evropska Unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma iz pobude ReactEU, ki se financira v okviru odziva EU na pandemijo Covid -19.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«

#IIAFaza #KORA #EUprojekti #KDS #Ravne

Skip to content