Delovna terapija

Glavni namen delovne terapije v domu  je pomagati posamezniku ohraniti najvišjo možno mero delovanja, čim večjo in čim daljšo samostojnost in aktivno preživljanje dneva v domu. Aktivnosti se načrtujejo individualno za vsakega posameznika, izvajajo pa se tudi skupinsko. V našem domu individualna obravnava vključuje: Trening senzomotoričnih sposobnosti, učenje dnevnih aktivnosti, trening kognitivnih sposobnosti, svetovanje in […]

Socialno varstvene storitve

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma oz. lastne družine. Obsega osnovno oskrbo, ki pomeni bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, ki pomeni varstvo ter posebne oblike varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva. Osnovna oskrba; bivanje in organizirana […]

Fizioterapija

V okviru ambulantne fizioterapije izvajamo: Elektroterapijo (TENS, IFT, DD) Elektrostimulacijo mišic Termoterapijo (Termo obloge in Krioterapijo (Led, Kriopak) Fototerapijo (BIOPTRON) Magnetoterapija Kinezioterapijo (Individualne terapevtske vadbe,…) Kineziotaping (terapija s kineziološkimi trakovi)   Specialno fizioterapijo: Limfno drenažo, obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema Bobath koncept- obravnava po možganski kapi Manualno terapijo zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema   V okviru […]

Osnovno in specialistično zdravstveno varstvo

V ambulanti zavoda se opravijo zdravniški pregledi stanovalcev, posegi in preventivno svetovanje ter zdravstveno vzgojno delo. Zdravstvene storitve opravljajo 3 zdravnice splošne oz. družinske medicine ter specialistka interne medicine in specialistka psihiatrinja. Stanovalcem zagotavljamo kvalitetno in celostno zdravstveno obravnavo, po potrebi jih napotimo tudi na ostale specialistične preglede v druge ustanove ali na zdravljenje v […]

Zdravstvena nega

Služba zdravstvene nege in oskrbe v Domu vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapijo, delovno terapijo ter predstavlja največji delež zaposlenih v Domu. Za storitve zdravstvene nege in oskrbe v našem domu skrbi ustrezno usposobljen tim, v katerega so vključeni diplomirane medicinske sestre, diplomiran zdravstvenik, fizioterapevti, delovni terapevti, tehniki zdravstvene nege, srednje medicinske sestre, bolničarji […]

Skip to content