Postopek sprejema v dom starostnikov

Za sprejem v dom lahko zaprosi starostnik sam ali sorodniki upravičenca, pristojni center za socialno delo, zdravstveni ali drug zavod, če meni, da oseba potrebuje institucionalno varstvo v domu. Odhod v dom ni navadna selitev, temveč je dokončni odhod iz dotlej obvladanega in izbranega načina življenja. Skrbna priprava na življenje v domu pa lahko prehod […]

Dokumentacija

Za sprejem v Dom mora prosilec imeti urejeno naslednjo dokumentacijo: Vloga za sprejem Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju Izjava o plačilu/doplačilu stroškov Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ali drugo listino, iz katere so razvidni podatki o imenu in priimku, državljanstvu in prebivališču prosilca (fotokopija) Vlogo za sprejem v koroški dom starostnikov Črneče […]

Skoči na vsebino